Támogatások

 

GINOP-2.3.4-15-2016-00005 azonosító számú „Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer előállítás megvalósítása érdekében intenzív termelési környezetben.”

A Bonafarm Csoporthoz tartozó Dalmand Zrt., a Kaposvári Egyetem és a Bábolna – Tetra Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft. konzorciuma egy jelentős, 4 éven átívelő,  komplex növénytermesztési és állattenyésztési kutatás-fejlesztési projektet indított 2017 januárjában, amit a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormánya társfinanszírozásával –  4,109 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással – valósítanak meg. A támogatás intenzitása konzorciumi szinten a Projekt elszámolható összköltségének 69,47 %-a. A program során olyan növénytermesztési és állattenyésztési technológiákat fejlesztünk, amelyek  összeegyeztethetőek a fenntartható mezőgazdaság  és a minőségi élelmiszer-előállítás feltételrendszereivel, ugyanakkor sikeresen alkalmazhatóak a klimatikus változások miatt átalakuló, intenzív termelési környezetben. Célunk, hogy a program végeztével erőforrásaink optimálisabb felhasználásával, a termelési folyamatok szűkebb és tágabb értelemben vett környezetének kímélésével, valamint termőterületeink állapotának védelmével egyszerre tudjunk megfelelni a modern mezőgazdaság által támasztott követelményeknek. A projekt fizikai befejezésének napja: 2021.11.29.

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra

Felhasználói szabályzat eléréséhez kattintson ide.